Ažury – mřížkyAžurová výšivka patří spolu s křížkovou výšivkou k nejčastěji používaným technikám, neboť jde o techniku snadno zvládnutelnou a přitom s velkým uplatněním. Pro tuto techniku jsou vhodné materiály s pravidelnou plátnovou vazbou, z nichž lze snadno vytáhnout nitě po osnově i útku.

Základní ažura

V místě, kde chceme ažuru vyšívat, vytáhneme počet nití odpovídající šíři ažury. Pracujeme zleva doprava, vždy na rubové straně. Vypíchneme jehlu a podebereme tolik nití, kolik jich chceme spojit do svazečku, obtočíme a jehlu vypíchneme těsně pod okrajem ažury. Postup neustále opakujeme a vytváříme pravidelné svazečky. Po dokončení celé řady máme hotovou jednostrannou ažuru, obšijeme-li popsaným způsobem i druhou stranu, máme ažuru oboustrannou.

Základní ažura

Základní ažura

Proplétaná ažura

Vyšijeme základní oboustrannou ažuru. Při proplétání vedeme jehlu středem tak, že nejprve podebereme druhý svazeček, vrátíme se a přitáhneme první svazeček pod druhý.

Střídavá ažura

Obšijeme jednu stranu tak, jako u základní ažury. Při obšívání druhé strany nepodebíráme stejné nitky, ale vždy polovinu nitek jednoho a polovinu druhého svazečku. Pro střídavou ažuru je důležité pracovat vždy se sudým počtem nití.

Střídavá ažura

Střídavá ažura

Provazovaná ažura

Vyšijeme základní oboustrannou ažuru a potom po rubu vážeme smykováním středy dvou až tří svazečků podle obrázku. Na smykování můžeme použít jinou barvu vyšívací bavlnky než pro šití ažury, můžeme tak vytvořit zajímavou ažuru dvoubarevnou.

Provazová ažura

Provazová ažura

Mešterková ažura

Tato technika je specifickým typem ažury šité pomocí pruhu drobných čtverečků, které tvoříme ovíjením pravidelného počtu nitek vodorovnými a svislými stehy, které nestahujeme.

Mešterková ažura

Mešterková ažura