Křížkový stehKřížkový steh je nejoblíbenější z vyšívacích stehů. Tímto jednoduchým, ale působivým stehem je možné vytvořit krásné vzory. Vhodným materiálem na křížkové vyšívání je tkanina s pravidelnou plátnovou vazbou, ve které jsou znatelné nitky osnovy. Použít je možno jakoukoliv přízi, ale nejlépe vypadá jemná příze s dělitelnými nitkami, tzv. mulinka.

Křížkový steh obyčejný

Celý křížek vyšíváme najednou, na rubu jsou vodorovné stehy. Jehlu vypíchneme z rubu na líc, odpočítáme potřebný počet nitek (2 až 3) doprava a odtud kolmo nahoru, vpíchneme jehlu, rubem podebereme stejný počet nitek a vypíchneme na líc, vrátíme se zpět doprava dolů. Opět vpíchneme, v rubu podebereme dvojnásobný počet nitek a jehlu vypíchneme na líc. Postup opakujeme.

Vyšívání křížkového stehu

Vyšívání křížkového stehu

Křížkový steh se svislým rubovým stehem

Při tomto postupu vyšíváme křížek nadvakrát. Nejdříve vypracujeme řadu vlevo směřujících šikmých stehů. Jehlu vypíchneme z rubu do líce, odpočítáme příslušný počet nitek vlevo a nahoru a vpíchneme do určitého místa. Rubem se vrátíme kolmo dolů, vypíchneme, vyšijeme další steh šikmo doleva. Postup opakujeme do potřebného množství stehů, a pak se vracíme šikmými stehy zleva doprava.