Smykovací a kroužkovací stehSmykovací stehy jsou umístěny těsně vedle sebe a vytvářejí souvislou linii.

Kroužkovací stehy se šijí stejně, ale mezi jednotlivými stehy zůstává mezera.

Smykovací steh se používá jako praktický i ozdobný steh, nejčastěji ho používáme k obšívání dírek a otvorů v dírkovém vyšívání a při vyšívání typu richelieu. Vpichujeme z líce do rubu, rubem vedeme jehlu kolmo k místu vpichu, vypíchneme do líce a špičkou obrácenou zpět provlékneme smyčkou z bavlnky, utáhneme.

Zoubkování okrajů

Zoubkování okrajů

Při zoubkování okrajů a výšivce richelieu můžeme smykovat před podklad z řetízkového nebo předního stehu – okraj tím zpevníme a dodáme mu na plasticitě.

Smykovací a kroužkovací steh

Smykovací a kroužkovací steh

Postup vyšívání smykovacího a kroužkovacího stehu

Jehlu vytáhněte v bodě A, vpíchněte do bodu B a vytáhněte v bodě C těsně vedle bodu A. Nit veďte pod jehlou zleva doprava a protáhněte. Vpíchněte jehlu v bodě D (těsně vedle bodu B). Vytáhněte ji v bodě E a nit veďte pod jehlou. Pokračujte stejným způsobem celou řadu. Dávejte pozor, aby stehy byly pravidelné a těsně vedle sebe.