Přední stehNázev předního stehu je odvozený od stylu vyšívání – jehla a nit při šití prochází látkou stále dopředu a vytváří tak rovnou, přerušovanou čáru. Předním stehem se vyšívají jemné obrysy motivů a je možné jej využít i k vyplnění plochy a k naznačení vzoru. Přední steh se šije nejčastěji doleva. Při jeho šití je nejdůležitější pravidelnost, protože se vyšívá ve vodorovných řadách protahováním jehly tkaninou.

Postup vyšívání předního stehu

Vytáhněte jehlu v bodě A, vpíchněte do bodu B a znovu vytáhněte v bodě C. Neprotahujte přízi tkaninou. Vpíchněte jehlu v bodě D, vytáhněte v bodě E a jemně protáhněte nit ta, aby se tkanina nekrabatila. Pokračujte ve vyšívání vzoru opakováním kroků – stehy musí být pravidelné.

Přední steh

Přední steh