Jak vyšívat podle předlohyMotivy pro křížkové vyšívání jsou nejčastěji zobrazeny ve formě schématu – na papíru nebo obrázku v počítači.

Jak vypadá schéma pro vyšívání

Schéma vypadá tak, že jsou v pravidelné mřížce vyznačeny symboly. Mřížka je podobná čtverečkovanému papíru a jedno okénko mřížky znamená jeden křížkový steh. Symboly mohou být znázorněny v černobílém značkovém provedení nebo v barevném značkovém provedení. Dále mohou být znázorněny jako křížky, plné čtverečky nebo značky. Někdy jsou symboly ve formě barevné značky.

U výšivek s málo barvami jsou používány barevné plné čtverečky nebo barevné křížky. U mnohobarevných předloh jsou využívány výhradně černobílé značky, kdy každá značka odpovídá přesně určenému odstínu vyšívací příze. Mnohobarevné výšivky se vyšívají i více jak 80 barevnými odstíny a černobílé značky přesně identifikují daný odstín. Součástí černobílých předloh bývá tabulka, ve které jsou v jednom sloupečku značky a ve druhém čísla vyšívacích přízí, přičemž každá značka má svůj číselný kód příze.

Na výšivce berušky si ukážeme různé druhy předloh:

Výšivka berušky

Výšivka berušky

                    

Ukázky různých možností grafického zpracování předlohy.

Zrcadlové vzory pro vyšívání

Zrcadlové motivy jsou takové, které jsou stejné na pravé i levé straně. U zrcadlových motivů je většinou na předloze zobrazena polovina výšivky a čerchovanou čárou je vyznačena osa souměrnosti.

Zrcadlový vzor pro vyšívání

Zrcadlový vzor pro vyšívání

Jak najít střed vzoru

Najít střed vzoru je velmi jednoduché. U každé předlohy pro křížkové vyšívání jsou vyznačeny středové linie výšivky – horizontální i vertikální. Používají se k vycentrování vzoru na látku. Linie jsou většinou vyznačeny šipkami nebo tlustými čárami na krajích vzoru. Jak zjistit střed výšivky?

Střed u výšivky

Střed u výšivky