Goblénový steh, tzv. půlkřížekPři vyšívání goblénového stehu postupujeme stejně, jako při vyšívání první řady křížků, pracujeme stále šikmými stehy, směřovanými vždy jedním směrem – vlevo nebo vpravo.

Postup vyšívání goblénového stehu

Jehlu vypíchneme z rubu do líce, odpočítáme příslušný počet nitek vlevo a nahoru a vpíchneme do určeného místa. Rubem se vrátíme kolmo dolů, vypíchneme, vyšijeme další steh šikmo dolů. Postup opakujeme u všech stehů.

Goblénový steh

Goblénový steh